Stenge Seteventiler/Closable Globevalves DIN/JIS

02-003-000

(1) Flenset Seteventiler Rettløp  GG-25, GGG-40.3, GS-25
(2) Flenset Seteventiler Vinkleløp GG-25, GGG-40.3, GS-25
(3) Flenset Seteventiler Stenge  456322 RG5
(4) Flenset Seteventiler Stenge  467092 AISI 316
(5) Flenset Selvlukkende seteventiler  GG-25
(6) Flenset Seteventil Rettløp 458822 RG5
(7) Flenset Seteventil Vinkel 458922 RG5
(8) Gjengede seteventiler stål fig.108 C.22.8
(9) Gjengede seteventiler stål  vinkel fig.109 C.22.8
(10) Gjenget seteventil Rettløp 456022 RG5
(11) Gjenget seteventil Vinkelløp 456122 RG5
(12) Gjengede seteventiler Rettløp  PN16 AISI316
(13) Gjenget seteventil PN30 Rettløp  RG5
(14) Selvlukkeventil  gjenget
(15) Gjenget skråseteventil PN40 AISI316
(16) Gjenget skråseteventil m/Pneum. akt AIS316, Messing
(17) SETEVENTILER JIS-STANDARD

(1) Flanged Globevalve Straight Form 


GG-25, GGG-40.3, GS-25
(2) Flanged Globevalve Angel Form GG-25, GGG-40.3, GS-25
(3) Flanged Globevalve fig. 456322 RG5
(4) Flanged Globevalve fig. 467092 AISI316
(5) Flanged Selfclosing GlobeValve   GG-25
(6) Flanged Stop Valve 458822 Straight Form RG5
(7) Flanged Stop Valve 458922 Angel Form RG5
(8) Screwed Globevalve Steel fig.108 C.22.8
(9) Screwed Globevalve Angualr Steel fig.109 C.22.8
(10) Screwed Globevalve Straight/AngelForm RG5
(11) Screwed Globevalve Straight PN16 AISI316
(12) Screwed Globevalve PN30 Straight Form RG5
(13) Selfclosing Screwed
(14) Screwed oblique valve PN40 AISI316
(15) Screwed oblique valve w/Pneumatic act AIS316, Brass
(16) Globe Valves JIS-Standard
JIS-valve JIS 5k jis-5k