Aktuatorer og fjernstyrte ventiler 

03-000-005

Man ser idag at det blir mer og mer benyttet fjernstyring på ventiler.
Avhengi av hvilket krav som stilles til posisjonering og kommunikasjon kan ulike utrustninger og systemer leverest
- On/Off
      Det er ikke annet krav til ventilen enn at den enten går i åpen eller lukket  
      posisjon. (se magnetventiler for aktuatorer )
-Posisjonering
      Det er krav til at ventilen skal kunne kjøres til mellomstiller  (Se positioner)

-Nettverk/FieldBus system
(1) Pneumatiske aktuatorer   
      Vi leverer pneumatiske aktuatorer fra RemoteControl AB og Bray Control UK.
      Disse to aktuator-typer er av to forskjellige type m.h.p momenter.
      Remote Control AB - Yoke-prinsipp; Forhøyet moment i Åpne/Lukke posisjon
      Bray Control - Tannstang-prinsipp ; Liniært moment

(2) Hydrauliske aktuatorer

(3) Elektriske aktuatorer
     Vi leverer Elektriske aktuatorer fra Bray Control UK og Remote Control AB

09.03.2007