Positionere

03-125-001

Hvor man har krav til at en ventil med pneumatisk aktuator skal kunne kjørest og stoppes fritt mellom 0-100% vil man ha behov for en positioner
En positioner sammenligner ventilen/aktuatorens posisjon med en ønsket posisjon. og besørger at ventilens/aktuatorens posisjon korrosponderer med denne posisjon.
En positioner er ofte tvungen til og arbeide under vanskelige omgivelser og kondisjoner, som vibrasjon , extrem tempratur , korrosive miljø, dårlig luftkvalitet.
Samtidig er det ofte krevet at disse positionere  utfører jobben til 100%, og samtidig er  i størst mulig grad vedlikeholdsfrie.
Positioner kan leverest både til linjære , Stengeventiler og Roterende  ventiler som Spjeldventil , Kuleventiler
Den vanligste positioner er elektropneumatisk, dvs, styresignal 4-20 mAMP, og luftsupply 6-10 bar
-  EP5 Elektopnaumatisk Datasheet
- Positioner D3 datasheet

28.04.2011