Produkter / Products

01-000-005

 

Vårt produktspekter er stort og nøye tilpasset industrien. Understående linker vil lede deg inn på disse produkter og gi deg litt informasjon

 

(1)     Rør, flenser ,bend ,overganger, fittings
         T
ube, flanges, elbows, reducers, fittings
(2)     Ventiler i alle utførelser og funksjoner
         Valves
(3    Aktuatorer og fjernstyring av ventiler  m/tilbehør
         Actuators and remotecontrol
(4)     Kompensatorer, Kuplinger
         Flexibles and couplings
(5)     Filter, siler , Seglass og Nivåglass, Flow , Trykk, Mengde & Temperatur
         Filter, strainers, level , flow, pressure, and temprature
(6)     Damp
         Steam
(7)     Diverse produkter 
         Various products
(8)     Diverse tabeller & Kalkulatorer
         Various tables & calculators
(9)     Diverse tekster/artikler/ord og Uttrykk
         Various text's / Articles
(10)   Alfabetisk produktliste 
         Alfabetical productlist
(11)    Fritekst søk på webområdet
          Free text search
(12)    ID ref tabell med Index'er Webområdet
          ID reference table with indexes
(13)    Spesialproduserte produkter
          Special products
pipes tubes valves actuators flexibles filters strainers sigthglas kuleventiler