Spesialproduserte Produkter 00-000-003
Gjennom ett stort og godt kontaktnett og gode dyktige  samarbeidspartnere, utfører og leverer  også Ålesund Armatur AS også en mengde produkter og tjenester som går på tilpassing og produksjon , gjennom maskinering og sveising, bearbeiding og overflatebehandling.

Vi kan være behjelpelig med det meste som handler om tilpassing og prefabrikasjon i ulike materialer og maskinering og tilvirkningsmetoder.
 

- Maskineringstjenenester,  Dreiing, Fresing , Borring .... m.m
- Sveisetjenester
- Konstruksjon og tegnetjenester
- Montering Elektrisk/Pneumatisk
- Sandblåsing og Coating

......