Seeflex Nivåmålere

05-063-002

Seetru’s Nivåmåler - Seeflex® har blitt utviklet for å tilfredsstille kravene til SOLAS. Måleren har blitt forbedret og den endrede konstruksjonen er akseptert av Maritime Klasseselskaper over hele verden.

Leveres med Reflex flatt glass

Glass i Reflex utførelse gir utmerket nivåvisning selv av fargeløse væsker. Reflex glasset er produsert i forsterket Borosilicate glass. Glasset er montert på en lett men robust kanalprofil i rustfritt stål og beskyttet av et frontbeslag.
Konstruksjonen gir en moderne måler som er enkel å montere, som sitter nærme tankveggen og som gir et solid inntrykk.

Selvlukkende Ventiler

Trykknapp opererte selvlukkende ventiler har vært brukt ombord i skip og flytende installasjoner til havs i mange år. Produktet er velprøvd og sikrer mot lekkasje av væske fra tanken i og med at tanken forblir lukket, av ventilen, selv om nivåmålerens søyle skulle bli totalt ødelagt.

Enkelt vedlikehold

De selvlukkende ventilene tillater demontering av søylen uten å måtte tømme tanken.

Kalibrering av tank

En skalert målestav kan leveres for nøyaktig visning av væskeinnholdet. Målestaven leveres påmontert søylen og gir en direkte avlesning av væskenivået mot enheten valgt på målestaven.

Tilslutning til Tank

Det benyttes alltid selvlukkende ventil I den nedre tilslutningen til tanken. Avhengig av de forskjellige klasseselskapenes godkjennelse, kan man for målerens øvre tilslutning enten velge en åpen tilslutning med fritt gjennomløp eller en lukket tilslutning med selvstengende ventil. .

Lukket system

Til øvre tilslutning til tanken kan benyttes en trykknapp operert selvstengende ventil eller alternativt en åpen tilslutning med fri gjennomstrømning.

VIKTIG: Ved bruk av to trykknapp ventiler er det viktig at begge ventilene åpnes for å oppnå korrekt avlesning av væskenivået. Et godkjent integrert hydraulisk system kan leveres slik at begge ventiler åpnes ved å trykke på en av ventilene.

VIKTIG: Skal man på en tank med brennbar væske benytte en åpen tilslutning med fritt gjennomløp må denne installeres over øverste nivå for den brennbare væsken.

Åpent system

Åpent system er kun tillatt når det er mulig å føre nivåmålerens søyle minimum 100 mm opp over topp av tank. Målerens øvre ende kan leveres med en automatisk lufteventil eller alternativt med en rørtilslutning. Den automatiske lufteventilen vil tillate luft å passere men vil lukke for væske. Ved bruk av en rørtilslutning, monteres et 10 mm stålrør for ventilasjon, røret føres tilbake til tanken eller inn på tankens lufte rør.

Hydraulisk åpning

Seeflex nivåmålere kan betjenes av en person på avstand ved å benytte en hydraulisk håndpumpe (inntill 3 målere pr pumpe) Trykknapp ventilene er ferdig forberedt for påmontering av hydraulisk åpner. Integrert hydraulisk åpner kan benyttes for en enkelt måler for å betjene både nedre og øvretrykknapp ventil samtidig.

VIKTIG: Enkelte klasseselskaper forlanger at man alltid benytter hydraulisk åpner når nivåmåleren(e) leveres med trykknapp ventiler. Basert på kjennskap til hvilket klasseselskap målerne skal godkjennes av vil vi gjøre oppmerksom på eventuelle krav om hydraulisk åpner.

 
 

13.12.2005