Magnetventiler for aktuatorer

03-063-001

Om det ikke er annet krav til positionering av ventilen , enn ON/OFF så vil man for
aktuatorer benyttes magnetventiler av fortrinnsvis to typer 
- Monostabil, d.v.s enkeltvirkende med fjørretur, gjennkjennes på 1 spole
- Bistabil , d.v.s dobbeltvirkende , gjenkjennes på 2 spoler

De vanligste Strømartene for spolene er  24DC,   laveffekt 2,5-3W
                                                                        230V AC , 50/60HZ 5VA 100%ED
Spolene kan også leverest med Ex-sikring

Monostabil magnetventil (single solenoid)

Bistabil magnetventil (Double Solenoid 

En magnetventil for ansluttning direkte på aktuator er av type NAMUR.
Namur ansluttning følger understående standard

Bildet til høyre viser ansluttning på en bistabil NAMUR magnetventilen
Namuransluttning på magnetventil i detalj

13.12.2005