Magnetventiler :

02-268-001

Når vi snakker om magnetventiler er det i hovedtrekk snakk om flere grupperinger og typer . Det finnes et utall av typer og funksjoner og en tommelfingerregel for denne ventiltypen må være -----> det finnes en type som dekker mitt behov ! :
Av noen hovedtyper kan nevnes :
- Standard 24Vdc/230 VAc
- Ex- utførelse 
- Direktevirkende
- Idirekte virkende 
- Pilotstyrte
- Membranventiler
- Sleideventiler
- Frittstående
- Namur/Ikke Namur
- 2/2 veis Monostabil Magnetventil
 3/2 veis
- 5/2 veis
- Monostabil
- Bistabil
Bistabil Magnetventil
Magnetventiler kan være satt i system med forskjellige formål :
- Fordele et medie til flere forbrukere
- Åpne/Stoppe for et medie
 

Diverse tilbehør for magnetventiler