Legeringstillegg 

01-105-003

Legeringstillegget Desember 2006

Beskrivelse kr/kg % Artikkelgruppe
Leg.tillegg rustfritt rør 20,32   Sveisede rør - rustfrie
      Meierirør og deler - rustfrie
Leg.tillegg syrefast rør 39,25   Sveisede rør - syrefast
Sømløse rør - syrefast 52,14   Leg.tillegg syrefast søml.rør
Leg.tillegg rustfrie deler   68 Sveisede rørdeler - rustfrie
Leg.tillegg syrefaste deler   95 Sveisede rørdeler - syrefast
Leg.tillegg rustfrie flenser   68 Flenser/Fittings - rustfrie
Leg.tillegg syrefaste flenser   95 Flenser /Fittings - syrefast

Legeringstillegget November 2006

Beskrivelse kr/kg % Artikkelgruppe
Leg.tillegg rustfritt rør 19,06   Sveisede rør - rustfrie
      Meierirør og deler - rustfrie
Leg.tillegg syrefast rør 37,19   Sveisede rør - syrefast
Sømløse rør - syrefast 49,25   Leg.tillegg syrefast søml.rør
Leg.tillegg rustfrie deler   66 Sveisede rørdeler - rustfrie
Leg.tillegg syrefaste deler   92 Sveisede rørdeler - syrefast
Leg.tillegg rustfrie flenser   66 Flenser/Fittings - rustfrie
Leg.tillegg syrefaste flenser   92 Flenser /Fittings - syrefast

Legeringstillegget Oktober 2006

Beskrivelse kr/kg % Artikkelgruppe
Leg.tillegg rustfritt rør 17,66   Sveisede rør - rustfrie
      Meierirør og deler - rustfrie
Leg.tillegg syrefast rør 34,50   Sveisede rør - syrefast
Sømløse rør - syrefast 45,69   Leg.tillegg syrefast søml.rør
Leg.tillegg rustfrie deler   62 Sveisede rørdeler - rustfrie
Leg.tillegg syrefaste deler   86 Sveisede rørdeler - syrefast
Leg.tillegg rustfrie flenser   62 Flenser/Fittings - rustfrie
Leg.tillegg syrefaste flenser   86 Flenser /Fittings - syrefast
legering

01.12.2006