Kondenspotter generellt

06-000-001

a) Flotørpotter
Flotørpottene arbeider like godt både ved store eller liten kondensmengde, og de   påvirkes ikke av plutselige forandringer i damptrykket
P.g.a Flottørmekanismen , må de altid monterest i en bestemt stilling.
Fordi flotørkulen er hul kan den lett ødlegges av vannslag.
Disse potten tåler vanligvis ikke frost, da det blir stående kondesat i bunnen av flotørhuset

b) Termostatiske Kondenspotter
Meget gode lufteegenskaper da ventilen er helt åpen i kald tilstand
Størst kapasitet ved oppstart av ett kaldt anlegg
Tåler ikke store vannslag
Fungerer best og har lengst levetid ved horisontal montasje 

c) Termodynamiske kondenspotter
Kan arbeide innom det trykkområdet material og design tillater uten behov for justering eller endring av ventilstørrelse 
Stor kapasitet i forhold til størrelsen
Ødlegges ikke av vannslag
Vil teoretisk ikke arbeide effektivt dersom innløpstrykket er under 0,25 bar o. I praksis tilrådes det ikke brukt ved damptrykk lavere en 1 bar o 
 

13.12.2005