Industri Blandebatteri  (Terjan) 02-249-001
For industri lever vi blandebatteri som kan benyttes også i forbindelse  med damp.
Blandebatteri som utnytter energi og varme i damp for oppvarming av kaldt vann.
 
dampbatteri