Endebunner 01-044-001
Vanlige TOLERANSER PÅ ENDEBUNNER

DIAMETER:
+ 5 ‰ / ÷ 2,5 ‰ målt på omkretsen.
Ved bunner under 1000 mm dog ± 5 ‰.

TOTALHØYDE:
+ 1,5 % av diameteren, dog minst 10 mm.

OVALITET:
1 % av diameteren, dog max. 30 mm ved bunn inntill
4000 mm. og max. 40 mm ved bunner over 4000.
På bestilling kan mindre tolerancer oppnås.

MATERIALETYKKELSE:
Hvis den bestilte tykkelse er minstetykkelse, MÅ det
anføres ved ordre, I motsatt falll anses det oppgitte mål som utgangstykkelse.

- Kløpperbunner

- Korbogenbunner

Endebunn Korbogen Kløpper Spherical dished ends