Diverse tabeller

08-000-000

 1) Damp tabell
2) Byggemål ventiler Grunnserier
3) Konvertering av Units m/omregningsfaktor
4) Beregning av rørdimensjoner Nomogram
5)Decimal & Metric Equvialents of fractions
6)Volum measurement
7) Metric system
(8) Trykk omregninger
(9) Syrefaste rør Metrisk & ISO Trykktabell
(10) Kobberør dimensjoner og arbeidstrykk
(11) Valve standards
(12) IP Klasser
(13) Lengdeutvidelse
(14) Flow omregning
(16) Trykkbenevnelser ASTM
(17) Tettningsmaterialer