Sort Stål Gjengerørdeler (Damp)

01-087-001

Damp, stål, gjenger dampdeler