Elektriske aktuatorer

03-081-001

Elektriske aktuatorer kan leverest for de fleste ventiler.
Leverest med ulike spenninger  og momenter for både on/off og modulerende service
Elektrisk aktuator  serie 70 ,  30 Nm- 750 Nm
Elektriske aktuatorer serie  RCEL - 20Nm - 2450 Nm

 

Elektriske aktuatorer Serie EP      15Nm-350Nm 13.12.2005