Endebryterbokser/Feedback : 03-045-000

For fjernstyrte ventiler vil det ofte være krav til å få bekreftet hvilken posisjon ventilen står i . 
Det må da benyttes en endebryterboks  el.l

Dette er som oftest en boks med to mekaniske brytere som viser ÅPEN og STENGT posisjon.
Ofte har boksen også en visuell indikasjon som viser posisjonen.

Endebryter/tilbakemeldings bokser, kan leverest i mange utførelser for å møte de fleste krav.  
(1)  Westlock  3045 , mekanisk  
   (2)  Westlock  2245 , mekanisk eexd
   (3)  Westlock  2080, mekanisk
   (4)  Serie 52 PROXSENSOR,  Induktiv  
   (5) ProxSensor på SPAK 
   (6) Westlock 864 m/magnetventil 

   (7) Smart Miniboks
         Smart Miniboks SINGEL_COIL
         Smart Miniboks DOUBLE Coil
 

 

Kan også leverest kombinert med positioner

 

feedback