Trykkfall Indikator for Airpel 

05-001-004

Når et filter etter en tid , vil bli tilstoppet av biter og rester, så vil trykkfallet over filteret øke.
For at en effektiv filtrering skal oppnås, må filteret regjøres når trykkfallet øker.
En trykkfall-indikator kan monterest for 
effektivt og kunne følge med når trykkfallet øker.
Denne monterest enkelt på huset.

13.12.2005