Flow og Mengdemåling 

05-084-000


For måling av Flow og mengde , kan ulike målere leverest
 

Plast flowmeter
Glass flowmeter
Glassrørflowmeter
Stålrørsflowmeter
Elektromagnetisk
Gjennomstrømning
Fortrengning måler
- Turbinmåler
Måleblender
Konstant flow
Fortrengningsmåler
PD  flowmeter
(1) DKG Flowmeter
(2) Flowmeter Fig. F
(3) Flowmeter Fig. 881
(4)  Mengdemåler for drivstoff
(5)  Digital turbinmåler
(6)  Vannmåler Resida
(7) Macnaught Flowmeter

12.03.2014