Weka Nivåmålere Syrefaste ventiler 05-072-005

Weka fig.3400 med påmonterte AISI 316 kuleventiler for montering direkte i tank 

 

Målet L kan velges fritt
for bestilling av måler er det viktig og angi om målet er C/C muffe tank eller L målerens lengde

For avlesningsområde se :

Weka Nivåmålere Smart line 50 fig.3400A

 

 
Induktive givere m/Reedkontakt

 

Weka level
weka level nivå nivåmålere tankmåler