Steel compensators, steel bellows and Rubber Compensators

04-001-000


Alle kanaler eller rørsystem som transporterer et medium kommer ved endringer i mediets trykk, temperatur eller mekanisk påvirkning til å bli utsatt for spenninger, aksielt , radielt eller en i en kombinasjon av dette.
For og ivareta disse problem er løsningen og bygge inn en kompensator.

som elastisk rørforbindelse og vi oppnår da blandt annet følgende fordeler:

bullet


Tar opp termiske lengdeforandringer
Tar opp vinkelavvikelser Isolerer vibrasjoner
Demper lyd- og trykkstøt i rørledningen
Utjevner montasjedifferanser

 
Steel  Flexibles Rubber Flexibles
Steel Flexibles Rubber Flexibles
belg gummibelg kompensator stålkompensatorer