Flexvent Flotør lufteventiler 

02-265-001

Flexvent flottørventil
Flottøren i Flexvent holder lufteventilen lukket.Når det samles luft i flottørkammeret, faller
vannstanden i Flexvent og lufteventilen åpnes.
Oppsamlet luften slippes ut gjennom
lufteventilen og vannstanden i Flexvent stiger igjen. Dette fører til at lufteventilen stenges.
Flexvent Super flottørventil
Flexvent Super 12 flottørventil er laget av messing. Lufteventilen befinner seg i luftkammeret, slik at ødeleggelse utenfra er umulig. Flexvent Super flottørventil kan brukes ved en temperatur på maksimalt 120 °C og et trykk på maksimalt 10 bar.
Luftkammeret i Flexvent Super
12 flottørventil er kjegleformet. Fordelen ved denne konstruksjon er at avstanden mellom vannoverflaten og lufteventilen er større enn i et rett luftkammer. Flexvent H


Flexvent 


Flexvent Super 

automatisk lufteventil flexvent luftepotte 

13.12.2005