Clorius Direct acting Thermostatic valves 

02-0165-001

En termostat-ventil har til hensikt og regulere en prosess's temperatur
Her kan ofte en direktevirkende termostatventil være hensiktsmessig, hvor man har en seteventil med tilhørende regulerbar termostat.
Direktevirkende termostatventiler er enkle og forholde seg til , og man behøver ikke å ta hensyn til noe form for elektrisk eller pneumatisk pådragsorgan eller signalgivere , da ventilen blir aktivert gjennom termostatens termodynamiske energi og volumendring , som igjen er styrt av prosessens endring i temperatur

 


Termostater :

Til direktevirkende termostatventiler er det behov for termostat.

 

 

(1)  Clorius Quick View
(2)  Self acting thermostat V4
(3)  3-Way Regulating Valve M3F
 

21.01.2013