Termostatventiler Direktevirkende

02-165-000

En termostat-ventil har til hensikt og regulere en prosess's temperatur
Her kan ofte en direktevirkende termostatventil være hensiktsmessig, hvor man har en seteventil med tilhørende regulerbar termostat.
Direktevirkende termostatventiler er enkle og forholde seg til , og man behøver ikke å ta hensyn til noe form for elektrisk eller pneumatisk pådragsorgan eller signalgivere , da ventilen blir aktivert gjennom termostatens termodynamiske energi og volumendring , som igjen er styrt av prosessens endring i temperatur.
 

Clorius Termostatventil                                               Aamot Termostatventil
 

 

 

Termostater :
Til direktevirkende termostatventiler er det behov for termostat.
Termostaten kan forhåndsinstilles til gitt temperatur.
clorius