Montering av aktuatorer på ventil 03-000-003
Når en pneumatisk aktuator monterest på en ventil er det bestemte retningslinjer som følges, som standard.

Standard montering for en pneumatisk aktuator  (vanligste ) :
Aktuator montert på linje med rørledning , se bilde til høyre

En aktuator som er montert i.h.t dette bør ikke UTEN videre snus eks. 90 gr. til 'på tvers' av rørledning.

Det er flere momenter som spiller inn og bør vurderest i så henseende.

  Vanligste montering av aktuator

Det kan imidlertid være gode grunner til at en aktuator må monterest annerledes, og dette kan gjøres etter spesielle prosedyrer foe nærmere beskrivelse om dette tema se på vår webside www.aalarm-tech.no
retning