Stålrør  01-003-000

1) Sømløse og sveiste stålrør 

    Vi leverer stålrør i sømløs og sveist
    utførelse. Vanligste utførelse er sømløst
    St35.8.I også betegnet som kjelerør

   Disse rør kan leverest i dimensjon Ø33,7
   - Ø610 i normalvegg og tykkvegget
   utførelse.

   Rør i St35.8/1 kan leverest med 3.1BCert.

 

2) Gjengede konstruksjonsrør m/slette   
     ender
    Leverest i mellomserie i sort og
    galvanisert utførelse konstruksjonsrør .
    Gjengede rør sorte tung utførelse

3)  Presisjonstålrør (Hydraulikkrør
4) Eksosrør og Eksosbend
Gjengerør rør galvrør damprør  sømløst