Sleide Magnetventiler, behandling og vedlikehold  
For at en magnetventil av sleidetypen skal kunne operere feilfritt, er det spesielt en viktig forutsettninger som må ivaretaes.

- Luftkvalitet !!!!!
Tørr og ren luft 

En magnetventil er bygget opp av en sleide som beveger seg fram og tilbake v.h.a luft som sendes gjennom meget små kanaler i ventilhuset.
Sleiden som løper i huset har meget fine toleranser, og  ved uren luftkvalitet vil resultatet bli att denne sleide ikke lenger beveger seg fritt i huset.
Sleiden er avhengi av og kunne bevege seg helt i endestilling, og om denne bevegelsen blir forhindret av smuss, vil resultatet bli lekkasje fra eksosporter.

 

29.05.2007