Kontakt oss på  E-post   00-000-009
Ta gjerne kontakt for utfyllend informasjon om Ålesund Armatur AS, eller tilbud 
på Deres prosjekter !
Telefon     +47 70 15 25 80
Telefaks    +47 70 15 25 81
AdresseMyrlandsvei 60, Vegsund N-6020 Ålesund
         Postboks 9083, Blindheim N-6023 Ålesund

Hvem er vi I Ålesund Armatur AS

Navn

Tlf. Direkte Priv.telf

Mob.telf

E-post

Jan Hepsøe Daglig leder 70 15 25 82  70 15 64 30 907 21311
Tor Gausdal Teknisk leder./IT 70 15 25 83  70 12 39 89 908 31563
Stein Arve Hepsøe Lager/ Transport      
Grete Hepsøe Kontor      
Sverre Svinø Sjåfør/Lager     902 81870  
Kjartan Frantzvåg Sjåfør/Lager     902  96688  
Webansvarlig                                  : Tor Gausdal
Tilbakemelding    Gi oss din tilbakemelding

10.04.2008