Kobberør og deler 01-017-01
Vi leverer kobberrør i glødd og uglødd kvalitet
Glødde kobberrør leverest i kveiler på 25 og 50 m og kan også leverest med plast-mantel . Harde Kobberrør leverest kun i 6 m lengder
Loddefittings leverest også .
 
 Kobberør Britisk standard BS 1721, max tilatt arbeidstrykk