Ekspansjonskar 

05-119-002

Vi kan levere ekspansjonskar for ulike applikasjoner

I varme og kjølesystemer må det forefinnes ett ekspansjonskar.
Ved stigende tempratur skal den økede volum kunne strømme inn i karet uten driftsforstyrrelse 
Ved synkende temperatur skal den økede volumet tilføre motsvarende volumminsking.
Ett fortrykket ekspansjonskar utnytter trykkforskjellen mellom fortrykket og inngående sikkerhetsventil åpningstrykk.
ekspansjonskar kan leveres i størrelser fra 
2 l til 1000 l 


1) Ekspasjonskar med fast membran
ekspansjon kar flexcon 

06.05.2011