Kabelgjennomføringer og kabler 

03-140-001

Til bruk på eksempelvis endebryterbokser, hvor det kreves spesielle miljøbestemte tettninger o.l, kan vi levere ulike spesielle  kabelgjennomføringer og kabler

- Kabelgjennomføringer EX
- Kabelgjennomføringer IP68
- SignalKabel beregnet på nedykking

cablegland skottgjennomføring kabelgjennonføring gjennomføring

13.12.2005