TRYKKLUFT 

07-000-000

Når man arbeider med luft i industrien, så arbeider man i de fleste tilfelle med komprimert luft.

Hva er det egentlig som hender når man komprimerer luft ?

Luft kan i motsettning til væsker komprimerest , d.v.s at ett gitt volum, kan minskes gjennom komprimering.

Denne kompresjon skjer gjennom en maskin som får tilført energi, en kompressor. En kompressor kan i sin enkleste form være en fotpumpe for og pumpe opp en fotball, hvor energikilden er den mennesklige enegikilde.

 

Ålesund Armatur AS , kan levere det meste av utstyr rundt Trykkluft.

1. Stempelkompressorer
2. Skrukompressorer
3. Tørke for trykkluft
4. Automatiske & Manuelle
    dreneringsventiler
5. Lufttanker
6. Vannutskillere 
7. Sikkerhetsventiler

13.12.2005