Trykk Omregningstabell 

08-000-008

G fra  Multipliser med  For f 
bar 14.50 psi
bar 401.47 " of H2O
bar 29.53 " of Hg
bar 100.0 kPa
bar 1000 mbar
bar 1019.73 cm of H2O
bar 750.06 mm of Hg
cm of H2O 0.014223 psi
cm of H2O 0.3937 " of H2O
cm of H2O 0.028958 " of Hg
cm of H2O 0.09806 kPa
cm of H2O 0.9806 mbar
cm of H2O 0.7355 mm of Hg
" of H2O 0.036127 psi
" of H2O 0.073554 " of Hg
" of H2O 0.2491 kPa
" of H2O 2.491 mbar
" of H2O 2.5400 cm of H2O
" of H2O 1.8683 mm of Hg
" of Hg 0.4912 psi
" of Hg 13.596 " of H2O
" of Hg 3.3864 kPa
" of Hg 33.864 mbar
" of Hg 34.532 cm of H2O
" of Hg 25.400 mm of Hg
kg/cm2 14.223 psi
kg/cm2 393.7 " of H2O
kg/cm2 28.96 " of Hg
kg/cm2 98.06 kPa
kg/cm2 980.6 mbar
kg/cm2 1000 cm of H2O
kg/cm2 735.5 mm of Hg
kPa 0.14504 psi
kPa 4.0147 " of H2O
kPa 0.2953 " of Hg
kPa 10.000 mbar
kPa 10.1973 cm of H2O
kPa 7.5006 mm of Hg
mbar 0.01450 psi
mbar 0.40147 " of H2O
mbar 0.02953 " of Hg
mbar 0.100 kPa
mbar 1.01973 cm of H2O
mbar 0.75006 mm of Hg
micron () 0.00019337 psi
micron () 0.0053525 " of H2O
micron () 0.00039370 " of Hg
micron () 0.0013332 kPa
micron () 0.013332 mbar
micron () 0.013595 cm of H2O
micron () 0.001 mm Hg
mm of Hg 0.019337 psi
mm of Hg 0.53525 " of H2O
mm of Hg 0.039370 " of Hg
mm of Hg 0.13332 kPa
mm of Hg 1.3332 mbar
mm of Hg 1.3595 cm of H2O
oz/inch2 0.06250 psi
oz/inch2 1.7299 " of H2O
oz/inch2 0.1272 " of Hg
oz/inch2 0.4309 kPa
oz/inch2 4.309 mbar
oz/inch2 4.394 cm of H2O
oz/inch2 3.232 mm of Hg
psi 27.680 " of H2O
psi 2.036 " of Hg
psi 6.8947 kPa
psi 68.947 mbar
psi 70.308 cm of H2O
psi 51.715 mm of Hg
torr 0.019337 psi
torr 0.53525 " of H2O
torr 0.039370 " of Hg
torr 0.13332 kPa
torr 1.3332 mbar
torr 1.3595 cm of H2O
torr 1.000 mm Hg
 

13.12.2005