Spjeldventiler i plastmaterialer 02-089-01
Spjeldventiler kan også leverest i ulike materialer , som f.eks plastmaterial.

Dette kan være hensiktsmessig i svært korrosive miljø