Flenset gummikompensator T-53 (T50)

04-008-001

 
T-53 og T-50 er helt like mht. byggelengder bevegelser og temperatur for standardmodeller.
T-53 som er den vanligste og lagerførte typen, har ikke typegodkjenninger.Men ved normalt bruk, hvor spesiell godkjenning ikke er påkrevet, er T-53 kvalitetsmessig på linje med T-50, men vesentlig billigere
 
Anslutning

Bevegelse

max under-
trykk bar
DN BL mm axiellt mm radiellt mm +/- vinkel utslag
25
32
40
130
130
130
+/-30
+/-30
+/-30
30
30
30
30°
30°
30°
0,8
0,8
0,8
50
65
80
130
130
130
+/-30
+/-30
+/-30
30
30
30
30°
30°
30°
0,7
0,6
0,5
100
125
150
130
130
130
+/-30
+/-30
+/-30
30
30
30
25°
25°
20°
0,3
0,4
0,3
200
250
300
130
130
130
+/-30
+/-30
+/-30
30
30
30
15°
10°
10°
0,3
0,3
0,3
Vann, høy temperatur
kompensator med rød merkning er idell for kjølevannsledningar der ikke petroliumbaserte korrosionsbeskyttende tilsatser benyttes.
kompensatoren T53 tåler varmt vann  opp til 90°C, varme saltløsninger, klorholdige løsninger, estrar og ketoner.
Kompensator type Rød T53
Innergummi: EPDM
Yttergummi: EPDM
Forsterknings Materiale : Nylon
Best
andig mot vær, ozon og lys.
Flensar: Elforzink
ede stålflenser
Temperatur: Avhengi av medium, dog max
90° C
Varmeanlegg
Med armamid spesialarmering for kontinuerlig drift av varmeanlegg med høy temperatur
 100° C/ 110° C og 10 bar/6 bar arbeidstrykk.
Kompensator type Rød-Aramid T50 (Spesial )
Innergummi: EPDM
Yttergummi: EPDM
Forsterknings Materiale : Aramid
Best
andig mot vær, ozon og lys.
Flensar: Elforzink
ede stålflenser
Temperatur: Avhengi av medium, dog max 110
°C

Oljer
Det anbefales kompensator med gul merkning for va
nn, saltløsningar, alkalier, mineraloljer, vegetabiliska oljer, oljeholdig , luft, butan- og  propangass, acetylen, svake og utspedde syrer (dog ikke salpetersyra).
Kompensatorer type Gul T53 0g T50
Innergummi: Nitril
Yttergummi: Neopren
Forsterknings Materiale : Nylon
Bestandig mot v
ær, ozon, lys og oljesøl. Selvslukkende ved brann.
Armering: Nyloncord
Flensar: Elforzinket stålflensar
Temperatur: Avhengi av medium, dog max 80° C

Kjemiske anlegg
For tyngre kjemikalier bruk opp til 16 bar arbeidstrykk
Tilatt tempratur , arbeidstrykk og levetid avhenger av individuelle forhold som medium og konsentrasjon
Denne kompensatoren er også anvendelig for oljeholdig kompressorluft
Kompensator type Grønn
Innergummi: Hypalon
Yttergummi: Neopren
Bestandig mot vær, ozon og lys.
Armering: Nyloncord
Flänsar: Elforsinkede stålflenser
Temperatur: Avhengi av medium, dog  max 80° C
Syrer-Temp. 200° C.
kompensator med blå etikett  ide
ell  for syrer samt i samband med høye temperaturer opp till 200° C.
T53 T50 gummi komp belg

03.04.2013