Spjeldventiler Standard Lug-type : 02-073-002
Standard spjeldventiler leverest vanligvis med spak fra N50 til ND200.
Dimensjon fra ND200 anbefales betjening med Gear

13.10.2006