Sight-glass Threads and Flanged 05-0043-000

Gjenget seglass støpejern
Fig 881

Gjenget Seglass Messing PN3,5 

Flenset Seglass Støpejern
Fig 680 PN16

Flenset seglass Stål
PN40

Messing oljestandsøye

Sirkulære se-glass for montering 
på flens PN10 og PN25

Fig.121
Sirkulært Se-glass for innsveising i tank
Fig. 118 and 120
 

 

Sirkulært se-glass for innsveising i tank.
PN40 Fig. 230 
Rørformet se-glass for innspenning mellom flenser 

Fig.20

Wiper for Circular sight-glass

Reserveglass for seglass