Reguleringsventiler  02-155-001

1)  Manuelle reguleringsventiler
2)  2-veis reguleringsventiler Elektrisk eller pneumatisk aktuator
3)  3-Veis reguleringsventiler Elektrisk eller Pneumatisk aktuator
4)  Amot Direktevirkende Termostatventiler
5)  Cloruis Direktevikende Termostatventiler
6)  AKO Direktevirkende Termostatventiler
7)  By-Pass Strupeventiler
8)  Blandeventiler

9)  Signalgivere for reguleringsventiler

Litt om reguleringsventiler:
Reguleringsventiler omfatter et meget stort område av typer ventiler og valg av ventiler er selvfølgelig  avhengi flere parameter krav og kriterier , men i hovedtrekk kan noen nevnes 
Hvilke type regulering  : Kontinuerlig, Diskontinuerlig
Hva de skal regulere : - Flow - Mengde - Trykk -Temperatur - Nivå........m.m
Hvordan skal mediet  regulerest : -Åpne , stenge, ,strupe ,Dele , Mixe......m.m
Hvordan utføres ventilens reguleringen : - Manuelt - Direkte - Luft - Elektrisk.....m.m

Det finnes to grunleggende former for regulering 'Diskontinuerlig' og 'kontinuerlig'
Ett eksempel på den enkleste regulering vi har , er manuell diskontinuerlig regulering AV/PÅ , eksempelvis en kuleventil som ÅPNES og STENGES manuelt.
Ved 'kontinuerlig' regulering kan ventilen hele tiden bevege seg til en hvilken som helst posisjon innefor kjeglens totalvandring.
De fleste standard ventiler vil dermed til en sterkt begrenset  grad kunne benyttes som 'regulerings' ventil, m.h.p mengde og gjennomstrømning.  Men kravet til en reguleringsventil i prosess, krever i de fleste tilfeller at man benytter en reguleringsventil som er er nøye tilpasset og beregnet for oppgaven den skal løse .
Det kanskje viktigste for begrepet reguleringsventil er ventilens kjegle og hus , som er konstruert helt spesielt for regulering av et medie's mengde, trykk eller temperatur

Den vanligste type reguleringsventil er vel kanskje seteventilen, som igjen kan forekomme i to varianter, enkeltsete og dobbeltsete.
Reguleringsventiler kan være 2-veis eller også 3-veis, eller eks. 4-veis.
Flerveis regulerings ventiler leverest ofte med  MIX eller DELE fungsjon

parabolkjegle parabol reguler