Perlwitz Sikkerhetseventiler /Safety Valves

02-114-001

Perlwitz 1.1A m/løftearm
Hus                 : Seigjern / stål
Innvendig      : Rustfritt stål 
Ansluttning   : Gjenget BSP
Max Trykk     : 60 -250 Bar (avh.av størrelse)
Max temp       : + 150gr.C v/10 Bar
Anvendelse    : Damp, gass , væsker
Perlwitz 1.1C u/Løftearm
Hus                 : Seigjern / stål
Innvendig      : Rustfritt stål 
Ansluttning   : Gjenget BSP
Max Trykk     : 60 -250 Bar (avh.av størrelse)
Max temp       : + 150gr.C v/10 Bar
Anvendelse    : Damp, gass , væsker
Perlwitz 1.2A m/løftearm
Hus                 : Syrefast 316SS
Innvendig      : Syrefast 316SS
Ansluttning   : Gjenget BSP
Max Trykk     : 50 -400 Bar (avh.av størrelse)
Max temp       : + 150gr.C v/10 Bar
Anvendelse    : Damp, gass , væsker
Perlwitz 1.2C u/løftearm
Hus                 : Syrefast 316SS
Innvendig      : Syrefast 316SS
Ansluttning   : Gjenget BSP
Max Trykk     : 50 -400 Bar (avh.av størrelse)
Max temp       : + 150gr.C v/10 Bar
Anvendelse    : Damp, gass , væsker

17.03.2011