Metalltettende spjeldvetiler
Metalseated Butterflyvalves

02-079-000

1)  Bray Metalltettende spjeldventiler Fig. 40,41 Wafer , Lug
2) Metalltettende spjeldventil for røkgas

 

 

 

07.12.2015